Vad är en digital berättelse?

Men vad är då en digital berättelse till skillnad mot en analog? Analoga medier som exempelvis böcker har blivit tillgängliga i digital form som e-böcker och de flesta av dagens pappersböcker har först blivit till i form av Wordfiler. Liknande överlappningar förekommer vad gäller radio, TV, film osv.

I fokus för Alexanders intresse stÃ¥r dock ”digitally native stories”: berättelser som bÃ¥de skapats och publicerats pÃ¥ digital väg

Kommentera